Algemene voorwaarden

NiVE Instituut voor Controlling voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie.

We beschikken over het keurmerk van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders en hanteren de Algemene Voorwaarden Consumenten en Zakelijke afnemers van de NRTO. Aanvullend daarop zijn de Algemene Voorwaarden Freia Opleidingsbedrijven van toepassing. In geval van strijdigheid gelden de NRTO-voorwaarden.

Ook conformeert NiVE zich als lid van de NRTO aan de NRTO-gedragscodes.